Mini-NES در صدر فروش بخش “رایانه های شخصی و بازی های ویدئویی” Amazon

به گزارش و به نقل از ، عملکرد نینتندو در سال های اخیر باعث به وجود آمدن این بحث شده است که در بازار بزرگ تر بازی ها، جایی برا نینتندو نیست. نینتندو به راه و روش خودش برای انجام کار ها ادامه می دهد در حالی که بازار بزرگ تر این راه و روش را کنار گذاشته و دیگر به آن اهمیتی نمی دهد. شکست Wii U و اینکه بازی های نینتندو دیگر مانند سابق سر و صدا نمی کنند به این طرز فکر دامن زده اند.

اما عملکرد نینتندو در چند ماه اخیر، خلاف این طرز فکر را نشان می دهد. برای مثال، استقبال فوق العاده ای که از The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild در E3 شد، یا موفقیت عظیم Pokemon GO نشان می دهند که بازار تشنه ی محصولات نینتندویی است که کیفیت بالایی داشته باشند. نینتندو فقط باید با بازار کنار بیاید و چیزی را ارائه کند که مردم می خواهند.

حالا مورد دیگری برای اضافه کردن به لیست موفقیت های اخیر نینتندو داریم، کنسول mini-NES که نسخه ی مدرن کنسول کلاسیک نینتندو یعنی NES است، جدیدا معرفی شده و همراه با 30 بازی از قبل نصب شده و خروجی و کابل HDMI عرضه می شود، ظاهرا به موفقیت قابل توجهی دست پیدا کرده است. در حقیقت، سایت “Videogamer” گزارش می دهد که این کنسول رتبه ی اول جدول فروش بخش ” رایانه های شخصی و بازی های ویدئویی”(PC and Video Game) فروشگاه “Amazon” را بدست آورده و از چندین بازی به شدت مورد انتظار مانند No Man’s Sky، Battlefield، Mafia، Call Of Duty و Fifa عملکرد بهتری داشته است.

این امر که نینتندو این موفقیت را در بریتانیا، منطقه ای که به بی تفاوت بودن به نینتندو در بهترین حالت مشهور است، بدست آورده این موفقیت را عظیم تر نشان می دهد. این موفقیت نشان می دهد که مردم محصولات نینتندو را می خواهند. نینتندو فقط باید محصولاتی را تولید کند که حداقل کمی خواستنی باشند.

این موضوع برای عرضه ی NX در آینده نشانه ی خوبی است. با این حال، بیایید امیدوار باشیم که NX محصول عجیبی که اکثریت مردم به آن اهمیتی ندهند، نباشد.

Mini-NES در صدر فروش بخش “رایانه های شخصی و بازی های ویدئویی” Amazon

(image)

به گزارش و به نقل از ، عملکرد نینتندو در سال های اخیر باعث به وجود آمدن این بحث شده است که در بازار بزرگ تر بازی ها، جایی برا نینتندو نیست. نینتندو به راه و روش خودش برای انجام کار ها ادامه می دهد در حالی که بازار بزرگ تر این راه و روش را کنار گذاشته و دیگر به آن اهمیتی نمی دهد. شکست Wii U و اینکه بازی های نینتندو دیگر مانند سابق سر و صدا نمی کنند به این طرز فکر دامن زده اند.

اما عملکرد نینتندو در چند ماه اخیر، خلاف این طرز فکر را نشان می دهد. برای مثال، استقبال فوق العاده ای که از The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild در E3 شد، یا موفقیت عظیم Pokemon GO نشان می دهند که بازار تشنه ی محصولات نینتندویی است که کیفیت بالایی داشته باشند. نینتندو فقط باید با بازار کنار بیاید و چیزی را ارائه کند که مردم می خواهند.

حالا مورد دیگری برای اضافه کردن به لیست موفقیت های اخیر نینتندو داریم، کنسول mini-NES که نسخه ی مدرن کنسول کلاسیک نینتندو یعنی NES است، جدیدا معرفی شده و همراه با 30 بازی از قبل نصب شده و خروجی و کابل HDMI عرضه می شود، ظاهرا به موفقیت قابل توجهی دست پیدا کرده است. در حقیقت، سایت “Videogamer” گزارش می دهد که این کنسول رتبه ی اول جدول فروش بخش ” رایانه های شخصی و بازی های ویدئویی”(PC and Video Game) فروشگاه “Amazon” را بدست آورده و از چندین بازی به شدت مورد انتظار مانند No Man’s Sky، Battlefield، Mafia، Call Of Duty و Fifa عملکرد بهتری داشته است.

این امر که نینتندو این موفقیت را در بریتانیا، منطقه ای که به بی تفاوت بودن به نینتندو در بهترین حالت مشهور است، بدست آورده این موفقیت را عظیم تر نشان می دهد. این موفقیت نشان می دهد که مردم محصولات نینتندو را می خواهند. نینتندو فقط باید محصولاتی را تولید کند که حداقل کمی خواستنی باشند.

این موضوع برای عرضه ی NX در آینده نشانه ی خوبی است. با این حال، بیایید امیدوار باشیم که NX محصول عجیبی که اکثریت مردم به آن اهمیتی ندهند، نباشد.

Mini-NES در صدر فروش بخش “رایانه های شخصی و بازی های ویدئویی” Amazon