Gabe Newell به عنوان یک باس به بازی Crawl اضافه خواهد شد. در ادامه خبر با ما همراه باشید تا از تصویر این باس و اطلاعاتی که از این بازی و این باس منتشر شده است، اطلاع یابید. Crawl یک بازی مستقل به سبک Dungeon-Crawl می باشد که در تاریخ ۶ اوت سال ٢٠١۴ در دسترسی […]