شائومی از گوشی Mi Max در طول دو ماه، 1.5 میلیون عدد فروخته است

کمپانی چینی شائومی در ماه می سال میلادی جاری، بزرگترین گوشی هوشمند تاریخ خود را رسما معرفی نمود.

شائومی از گوشی Mi Max در طول دو ماه، 1.5 میلیون عدد فروخته است

(image)
کمپانی چینی شائومی در ماه می سال میلادی جاری، بزرگترین گوشی هوشمند تاریخ خود را رسما معرفی نمود.
شائومی از گوشی Mi Max در طول دو ماه، 1.5 میلیون عدد فروخته است