با این نکات و توصیه ها، آماده تجربه The Witcher 3: Wild Hunt: Blood and Wine شوید

آخرین بسته الحاقی بازی Witcher 3، یعنی Blood and Wine، حاوی بیش از 30 ساعت محتوا بوده، که این به نوبۀ خود یک بازی کاملاً جدید است. با داشتن نقشه جدید پر از موجودات، زره ها و معجون های جهش زای جدید (mutagen)، شما شاید مجبور شوید که نگاهی سخت گیرانه به آخرین سیو کاراکترتان، قبل از ورود به Toussiant، داشته باشید. در زیر ما چند نکته در مورد آماده شدن برای ماجراهای Blood and Wine نوشته ایم.

1.ارتقای سطح یا Level Up کردن

در ابتدا، مطمئن شوید که به یک سطح به اندازه کافی بالای کاراکتر رسیده اید. اولین ماموریت Blood and Wine توصیه می کند که شما در لول 35 یا بالاتر باشید، پس شما احتمالاً باید حداقل با لول 30 به Toussiant قدم بگذارید.

خوشبختانه، اگر شما خیلی مشتاق بازی کردن Blood and Wine باشید، قادر خواهید بود که با یک کاراکتر از پیش طراحی شده با لول 35، شروع کنید. فقط مطمئن باشید که به اندازه کافی زمان صرف مرتب کردن مجدد ability pointهای خود کرده باشید.

 

2. مهارت های خود را بسازید

اگز بخواهید با کاراکتر از پیش ساخته شده شروع کنید، در واقع فرصت بهتری برای مرتب کردن ability pointهای درخور Toussiant را خواهید داشت.

 شما با چند موجود نکروفیج و تسخیر شدۀ جدید مواجه خواهید شد، پس، از تقویت شدن نشان ایگنی تان مطمئن باشید. اما مهمترین مسئله ای که Blood and Wine دارد، خون آشام ها هستند، و از چه چیزی بدشان می آید؟ درست است، از Urden. پس این نشانه را نیز تقویت کنید. شما شاید با خون آشام های نامرئی نیز مواجه شوید، که برای آن باید بمب های Moondust تقویت شده داشته باشید. همچنین، فراموش نکنید که شمشیرتان آغشته به روغن خون آشام باشد.

 

3. قدرت های جهش یافته

قبل از اینکه خودتان را برای تقویت مهارت ها کاملاً خسته کنید، تعدادی از آن ability pointها را به mutagenها اختصاص دهید. خوشتان بیاید یا خیر، Blood and Wine یک نمودار درختی مهارتی کاملاً جدید برای mutagenها دارد که دارای 12 مهارت mutagen جدید اعم از Piercing Cold یا سرمای سوزناک، آپگریدی برای نشان Aard که به شما امکان منجمد کردن دشمنان در جایشان را می دهد، می باشد. اما دقت کنید: شرط داشتن این مهارت های شگفت انگیز، داشتن mutagenهای قوی تر و تعداد زیادی ability point استفاده نشده، می باشد.

 

4. تجهیزات

هنگامی که بحث از زره می شود، دو راه پیش روی شما هست: ابتدا: اگر شما قبلاً انجام داده باشید، می توانید زره ساخته شده قبلی خود را، مانند Griffin یا Felin، برداشته و یک قدم جلوتر بروید.Blood and Wine دارای زره با درجه Grandmaster می باشد، که دارای آپگرید کاملاً جدید مناسب تجهیزات شما می باشد. اگرچه، در صورتی که شما از ست حال حاضرتان خسته شده اید و می خواهید از اول شروع کنید، می توانید با زره جدید Manticore شروع به کار کنید. اما جذابترین نکته آن است که Blood and Wine، ویژگی های منحصر به فردی را برای ست های کامل زره ها دارد. به طور مثال، اگر شما Manticore را کامل کردید، قادر خواهید بود که در برابر مواد منفجره پرتاب شده، شانس نهایی بیشتری داشته باشید.

The Witcher 3: Wild Hunt: Blood and Wine امروز بر روی پلتفرم های PS4، PC و Xbox One منتشر می شود.

با این نکات و توصیه ها، آماده تجربه The Witcher 3: Wild Hunt: Blood and Wine شوید

(image)

آخرین بسته الحاقی بازی Witcher 3، یعنی Blood and Wine، حاوی بیش از 30 ساعت محتوا بوده، که این به نوبۀ خود یک بازی کاملاً جدید است. با داشتن نقشه جدید پر از موجودات، زره ها و معجون های جهش زای جدید (mutagen)، شما شاید مجبور شوید که نگاهی سخت گیرانه به آخرین سیو کاراکترتان، قبل از ورود به Toussiant، داشته باشید. در زیر ما چند نکته در مورد آماده شدن برای ماجراهای Blood and Wine نوشته ایم.

1.ارتقای سطح یا Level Up کردن

در ابتدا، مطمئن شوید که به یک سطح به اندازه کافی بالای کاراکتر رسیده اید. اولین ماموریت Blood and Wine توصیه می کند که شما در لول 35 یا بالاتر باشید، پس شما احتمالاً باید حداقل با لول 30 به Toussiant قدم بگذارید.

خوشبختانه، اگر شما خیلی مشتاق بازی کردن Blood and Wine باشید، قادر خواهید بود که با یک کاراکتر از پیش طراحی شده با لول 35، شروع کنید. فقط مطمئن باشید که به اندازه کافی زمان صرف مرتب کردن مجدد ability pointهای خود کرده باشید.

 

2. مهارت های خود را بسازید

اگز بخواهید با کاراکتر از پیش ساخته شده شروع کنید، در واقع فرصت بهتری برای مرتب کردن ability pointهای درخور Toussiant را خواهید داشت.

 شما با چند موجود نکروفیج و تسخیر شدۀ جدید مواجه خواهید شد، پس، از تقویت شدن نشان ایگنی تان مطمئن باشید. اما مهمترین مسئله ای که Blood and Wine دارد، خون آشام ها هستند، و از چه چیزی بدشان می آید؟ درست است، از Urden. پس این نشانه را نیز تقویت کنید. شما شاید با خون آشام های نامرئی نیز مواجه شوید، که برای آن باید بمب های Moondust تقویت شده داشته باشید. همچنین، فراموش نکنید که شمشیرتان آغشته به روغن خون آشام باشد.

 

3. قدرت های جهش یافته

قبل از اینکه خودتان را برای تقویت مهارت ها کاملاً خسته کنید، تعدادی از آن ability pointها را به mutagenها اختصاص دهید. خوشتان بیاید یا خیر، Blood and Wine یک نمودار درختی مهارتی کاملاً جدید برای mutagenها دارد که دارای 12 مهارت mutagen جدید اعم از Piercing Cold یا سرمای سوزناک، آپگریدی برای نشان Aard که به شما امکان منجمد کردن دشمنان در جایشان را می دهد، می باشد. اما دقت کنید: شرط داشتن این مهارت های شگفت انگیز، داشتن mutagenهای قوی تر و تعداد زیادی ability point استفاده نشده، می باشد.

 

4. تجهیزات

هنگامی که بحث از زره می شود، دو راه پیش روی شما هست: ابتدا: اگر شما قبلاً انجام داده باشید، می توانید زره ساخته شده قبلی خود را، مانند Griffin یا Felin، برداشته و یک قدم جلوتر بروید.Blood and Wine دارای زره با درجه Grandmaster می باشد، که دارای آپگرید کاملاً جدید مناسب تجهیزات شما می باشد. اگرچه، در صورتی که شما از ست حال حاضرتان خسته شده اید و می خواهید از اول شروع کنید، می توانید با زره جدید Manticore شروع به کار کنید. اما جذابترین نکته آن است که Blood and Wine، ویژگی های منحصر به فردی را برای ست های کامل زره ها دارد. به طور مثال، اگر شما Manticore را کامل کردید، قادر خواهید بود که در برابر مواد منفجره پرتاب شده، شانس نهایی بیشتری داشته باشید.

The Witcher 3: Wild Hunt: Blood and Wine امروز بر روی پلتفرم های PS4، PC و Xbox One منتشر می شود.

با این نکات و توصیه ها، آماده تجربه The Witcher 3: Wild Hunt: Blood and Wine شوید